AnalyTech er akkrediteret af DANAK. Vi udfører analyser, prøvetagning og rapportering inden for luft, vand, jord og fødevarer.

Virksomheden er et privat og uafhængigt miljølaboratorium grundlagt i 1998. Vi er akkrediteret inden for prøvetagning og analyse af miljøprøver, fødevarer, kemi og mikrobiologi. Vi tilbyder både analysepakker, der passer til de specifikke bekendtgørelser på miljøområdet, samt analysepakker, der er tilpasset den enkelte virksomheds behov.

Vælg en analysekategori

Klik på et af ikonerne til venstre, for at vælge den analysekategori, du er interesseret i.

Drikkevand Prøvetagning og analyse

Vi udtager og analyserer drikkevand fra offentlige vandværker og private boringer.

Råvand Prøvetagning og analyse

Vi udtager og analyserer råvand fra vandværksboringer.

Bassinvand Prøvetagning og analyse

Vi udtager og analyserer bassinvand fra svømmehaller, pools og spabade.

Badevand Prøvetagning og analyse

Vi udtager og analyserer badevand fra søer og kyststrækninger, eksempelvis ved strande med blå flag.

Dambrugsvand Prøvetagning og analyse

Vi udtager og analyserer dambrugsvand, både ved indløb, udløb og boringer.

Spildevand Prøvetagning og analyse

Vi udtager og analyserer spildevand fra virksomheder og renseanlæg.

Eluat Prøvetagning og analyse

Vi foretager udvaskningstests af slagge og faste materialer.

Procesvand Prøvetagning og analyse

Vi udtager og analyserer procesvand fra virksomheder.

Depotvand Prøvetagning og analyse

Vi udtager og analyserer depotvand fra observations- og moniteringsboringer.

Rentvand Prøvetagning og analyse

Vi udtager og analyserer rentvand fra virksomheder mm.

Jord og sand Prøvetagning og analyse

Vi udtager og analyserer jord- og sandprøver, eksempelvis i forbindelse med jordflytning.

Slam Prøvetagning og analyse

Vi udtager og analyserer dambrugs-, spildevands- og industrislam.

Slagge og aske Prøvetagning og analyse

Vi udtager og analyserer slagge- og askeprøver.

Sediment Prøvetagning og analyse

Vi udtager og analyserer sedimentprøver.

Eluat Prøvetagning og analyse

Vi foretager udvaskningstests af faste materialer og slagge.

Byggematerialer Prøvetagning og analyse

Vi udtager og analyserer prøver af byggematerialer for asbest, PCB, tungmetaller mm.

Arbejdsmiljø og indeklima Prøvetagning og analyse

Vi tilbyder akkrediteret prøvetagning og analyse af arbejdsmiljø og indeklima.

Mejeri Prøvetagning og analyse

Vi tilbyder akkrediteret analyse af mejeriprodukter.

Slagteri Prøvetagning og analyse

Vi tilbyder akkrediteret analyse af kød og slagteriprodukter.

Fiskeindustri Prøvetagning og analyse

Vi tilbyder akkrediteret analyse af produkter fra fiskeindustrien.

Frugt og grønt Prøvetagning og analyse

Vi tilbyder akkrediteret analyse af frugt og grønt.

AnalyTech

Vejledninger og dokumenter

Dokumenter åbnes som PDF-filer i et nyt vindue.

Vejledning til prøvetagning - jord
Vejledning til prøvetagning - drikkevand hos private forbrugere
Salgs- og leveringsbetingelser
AnalyTech

Rekvisitioner

Dokumenter åbnes som Word-filer i et nyt vindue.

Rekvisition til drikkevandsprøver - Enkeltvandsforsyninger (forenklet kontrol)
Rekvisition til drikkevandsprøver - Vandværk
Rekvisition til prøvetagning af spildevand, slam m.m.
Rekvisition til byggematerialer
Rekvisition til jordprøver