Akkrediteret prøvetagning og analyse af vand

AnalyTech Miljølaboratorium tilbyder akkrediteret prøvetagning og analyse af vand. Analyseprogrammerne sammensættes efter gældende bekendtgørelser eller i samarbejde med kunden/myndigheden for at tilpasse den enkelte virksomheds behov.

Analyser og analysepakker

Vi har sammensat en beskrivelse af de mest almindelige analyseparametre i matricen, "Drikkevand". Beskrivelsen giver en forklaring på, hvorfor netop disse parametre anvendes til at bestemme kvaliteten.

Du kan læse mere omkring de individuelle analyseparametre ved at klikke på analyseparameteren i nedenstående tabel.