Analyser af faste prøver

Brug for hjælp? Kontakt os

Oversigt over alle vores analyser

Akkrediteret prøvetagning og analyse af faste prøver

AnalyTech Miljølaboratorium tilbyder akkrediteret prøvetagning og analyse af faste prøver. Jord udtages og analyseres for olie og tungmetaller, eksempelvis i forbindelse med jordflytning. Slam udtages og analyseres for næringsstoffer, tungmetaller og miljøfremmede stoffer.

Analyser og analysepakker

Vi har sammensat en beskrivelse af de mest almindelige analyseparametre i matricen, "Slam". Beskrivelsen giver en forklaring på, hvorfor netop disse parametre anvendes til at bestemme kvaliteten.

Du kan læse mere omkring de individuelle analyseparametre ved at klikke på analyseparameteren i nedenstående tabel.