Analyser af faste prøver

Brug for hjælp? Kontakt os

Oversigt over alle vores analyser

Akkrediteret prøvetagning og analyse af faste prøver

AnalyTech Miljølaboratorium tilbyder akkrediteret prøvetagning og analyse af faste prøver. Jord udtages og analyseres for olie og tungmetaller, eksempelvis i forbindelse med jordflytning. Slam udtages og analyseres for næringsstoffer, tungmetaller og miljøfremmede stoffer.

Analyser og analysepakker

Vi har sammensat en beskrivelse af de mest almindelige analyseparametre i matricen, "Jord og sand". Beskrivelsen giver en forklaring på, hvorfor netop disse parametre anvendes til at bestemme kvaliteten.

Du kan læse mere omkring de individuelle analyseparametre ved at klikke på analyseparameteren i nedenstående tabel.

Når du modtager analyseattesten kan dine prøver kategoriseres ud fra miljøbekendtgørelsen, eller dine egne oplyste grænseværdier. Analyseresultaterne på attesten markeret med fed skrift angiver årsagen til den vurderede kategori.

Hvis din jordprøve eksempelvis kategoriseres som lettere forurenet jord, fordi bly som den eneste analyseparameter overskrider grænseværdien. Da vil bly blive markeret med fed skrift, og det vil fremgå at jorden kan kategoriseres som lettere forurenet jord.