Analyser af luftprøver

Brug for hjælp? Kontakt os

Oversigt over alle vores analyser

Prøvetagning og analyse af luftformige prøver

AnalyTech Miljølaboratorium tilbyder akkrediteret prøvetagning og analyse af luftformige prøver. Luft fra indeklima udtages og analyseres for tungmetaller og flygtige komponenter. Røggas fra forbrænding analyseres for støv, sure gasser og tungmetaller. Ventilationsafkast analyseres desuden for indhold af olietåger.

Analyser og analysepakker

Vi har sammensat en beskrivelse af de mest almindelige analyseparametre i matricen, "Arbejdsmiljø og indeklima". Beskrivelsen giver en forklaring på, hvorfor netop disse parametre anvendes til at bestemme kvaliteten.

Du kan læse mere omkring de individuelle analyseparametre ved at klikke på analyseparameteren i nedenstående tabel.