slide 1
Tilføjet d. 21/12-2015

AnalyTech Miljølaboratorium A/S udtager og analyserer prøver for et stigende antal kunder. Kunderne er offentlige myndigheder, virksomheder, vandværker og privatpersoner. Alle værdsætter den direkte dialog med det ansvarlige personale på laboratoriet. De medarbejdere, der udtager prøverne hos kunderne, har alle en laboratoriemæssig uddannelse og giver derfor et kvalificeret svar på prøvetagning, analyse og rapportering.

For at sikre hurtige tilbagemeldinger støtter laboratoriets medarbejdere sig til den nye teknologi i form af softwaresystemer til planlægning, databehadling og løbende afrapportering til kunderne via internettet. Kunderne kan hjemme på deres egen PC følge udviklingen af analysearbejdet på laboratoriet, samt søge og sortere i tidligere anlyseresultater. AnalyTech blev etableret af efarne laboratoriefolk i 1998, og fra starten har man satset på tre ting:

  • 1. Erfarne og veluddannede medarbejdere med stor individuel kompetence.
  • 2. Løbende opgradering til effektivt og moderne laboratorieudstyr.
  • 3. De lavest mulige administrationsomkostninger.

Det er naturligvis kundernes behov, der er i fokus. Korrekte og pålidelige analyser er en selvfølge. Hurtige resultater samt individuel rådgivning og vejledning i de aktuelle miljøkrav er en vigtig del af den gode og fleksible service, som AnalyTech tilstræber at levere. AnalyTech har i alt 9 biler, som udtager og afhenter prøver i hele landet. Alle bilerne er udstyret med GPS-tracking, så man fra Nørresundby altid kan se hvilken bil, der hurtigst kan nå frem til en kunde med en hasteopgave. Fødevareanalyser AnalyTech A/S tilbyder akkrediterede fødevareanalyser for bl.a. Total kim, Coliforme bakterier, E.coli, Bacillus cereus, Staphylococcus, Salmonella, Listeria, Gær og Skimmel samt kemiske analyser. Vi udfører virksomhedens egenkontrolanalyser.

AnalyTechs akkreditering opfylder kravene både ved salg i Danmark og ved eksport til udlandet. Luftanalyser Luft fra indeklima udtages og analyseres for tungmetaller og flygtige komponenter. Røggas fra forbrænding analyseres for støv, sure gasser og tungmetaller. Ventilationsafkast analyseres desuden for indhold af olietåger. Vandanalyser Drikkevand fra store offentlige vandværker og små private vandværker, der kun forsyner en enkelt husstand, udtages og analyseres for bakterier og kemiske stoffer. Vand fra dambrug analyseres for næringsstoffer. Spildevand fra virksomheder og renseanlæg analyseres for organisk stof, tungmetaller og andre giftige stoffer. Jord-, slagge- og slamanalyser Jord udtages og analyseres for olie og tungmetaller. Slam analyseres for PAH og tungmetaller. Slam analyseres for næringsstoffer og miljøfremmede stoffer. Erfarne medarbejdere AnalyTech A/S er grundlagt i 1998 af erfarne laboratoriefolk, Sven-Erik Lykke, Inger Gjerløv og Jesper Koldsø. I dag, år 2014, er firmaet vokset til at beskæftige 30 personer, og foruden hovedafdelingen i Nørresundby er der nu etableret satellitafdelinger i henholdsvis Aarhus og Horsens.

Læs også

slide 1
Tilføjet d. 06/10-2017

Indhold af desphenyl-chloridazon i vand fra danske vandværker

Pesticidet Chloridazon blev brugt ved blandt andet dyrkning af roer, rødbeder og løg indtil det blev udfaset i 1996.

slide 1
Tilføjet d. 12/05-2015

Fluorstoffer i drikkevand

PFAS-forbindelser (perfluorerede alkylsyreforbindelser) har i den seneste tid været i mediernes søgelys og Miljøstyrelsen er nu ved at udarbejde en ændring af drikkevandsbekendtgørelsen.

slide 1
Tilføjet d. 5/10-2015

AnalyTech Online

AnalyTech Online giver kunden adgang til vores database med nyeste analyser og mulighed for at sortere i analysedata.