Referencelaboratoriet for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger

slide 1
Tilføjet d. 18/01-2016

En ny bekendtgørelse nr. 1903 af 29. december 2015 om kvalitetskrav til miljømålinger trådte i kraft den 1. januar 2016. Bekendtgørelsen erstatter bekendtgørelse nr. 1311 af 25. november 2015. / nr. 231 af 5/3 2014

I forhold til den hidtidige bekendtgørelse er der kun små ændringer, som hovedsagelig er en følge af implementering af det nye anerkendelsesdirektiv og konsekvensændringer i forbindelse med Naturstyrelsens forenkling af reglerne om ansøgning til bypass, nyttiggørelse og klapning af optaget havbundsmateriale (“klapbekendtgørelsen”). Der er fortaget ændringer i nogle af paragrafferne samt i overskriften på bilag 1.14.

Desuden er der i bilag 1.3 og 1.4 tilføjet kvalitetskrav for aggressiv carbondioxid.

Læs også

slide 1
Tilføjet d. 5/10-2015

AnalyTech Online

AnalyTech Online giver kunden adgang til vores database med nyeste analyser og mulighed for at sortere i analysedata.

slide 1
Tilføjet d. 06/10-2017

Indhold af desphenyl-chloridazon i vand fra danske vandværker

Pesticidet Chloridazon blev brugt ved blandt andet dyrkning af roer, rødbeder og løg indtil det blev udfaset i 1996.

slide 1
Tilføjet d. 12/05-2015

Fluorstoffer i drikkevand

PFAS-forbindelser (perfluorerede alkylsyreforbindelser) har i den seneste tid været i mediernes søgelys og Miljøstyrelsen er nu ved at udarbejde en ændring af drikkevandsbekendtgørelsen.