Referencelaboratoriet for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger

slide 1
Tilføjet d. 18/01-2016

En ny bekendtgørelse nr. 1903 af 29. december 2015 om kvalitetskrav til miljømålinger trådte i kraft den 1. januar 2016. Bekendtgørelsen erstatter bekendtgørelse nr. 1311 af 25. november 2015. / nr. 231 af 5/3 2014

I forhold til den hidtidige bekendtgørelse er der kun små ændringer, som hovedsagelig er en følge af implementering af det nye anerkendelsesdirektiv og konsekvensændringer i forbindelse med Naturstyrelsens forenkling af reglerne om ansøgning til bypass, nyttiggørelse og klapning af optaget havbundsmateriale (“klapbekendtgørelsen”). Der er fortaget ændringer i nogle af paragrafferne samt i overskriften på bilag 1.14.

Desuden er der i bilag 1.3 og 1.4 tilføjet kvalitetskrav for aggressiv carbondioxid.

Læs også

slide 1
Tilføjet d. 16/03-2020

Corona-virus (COVID-19)

Konsekvenserne af Corona-virus for kunder og medarbejdere hos AnalyTech

slide 1
Tilføjet d. 29/05-2017

Læsevejledning til analyseattest

Når en prøve er færdiganalyseret, vil du modtage en analyseattest. I denne vejledning kan du læse om betydningen af de forskellige analyser, der er foretaget.

slide 1
Tilføjet d. 05-11/2019

AnalyTech er blevet en del af SYNLAB Analytics & Services

Vi er glade for at meddele, at AnalyTech er blevet en del af SYNLAB Analytics & Services.