Referencelaboratoriet for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger

slide 1
Tilføjet d. 18/01-2016

En ny bekendtgørelse nr. 1903 af 29. december 2015 om kvalitetskrav til miljømålinger trådte i kraft den 1. januar 2016. Bekendtgørelsen erstatter bekendtgørelse nr. 1311 af 25. november 2015. / nr. 231 af 5/3 2014

I forhold til den hidtidige bekendtgørelse er der kun små ændringer, som hovedsagelig er en følge af implementering af det nye anerkendelsesdirektiv og konsekvensændringer i forbindelse med Naturstyrelsens forenkling af reglerne om ansøgning til bypass, nyttiggørelse og klapning af optaget havbundsmateriale (“klapbekendtgørelsen”). Der er fortaget ændringer i nogle af paragrafferne samt i overskriften på bilag 1.14.

Desuden er der i bilag 1.3 og 1.4 tilføjet kvalitetskrav for aggressiv carbondioxid.

Læs også

slide 1
Tilføjet d. 21/12-2015

Akkrediterede analyser af fødevarer, luft, vand og jord

Artikel om AnalyTech, virksomhedens målsætninger, ydelser og historie.

slide 1
Tilføjet d. 02/05-2019

Analyse af Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTASS)

Analyse af drikkevand for nyt pesticidfund: Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTASS)

slide 1
Tilføjet d. 5/10-2015

AnalyTech Online Vandværker

Vi hjælper vandværker med at opfylde deres forpligtigelse til at informere forbrugerne om vandkvaliteten.