Indhold af desphenyl-chloridazon i vand fra danske vandværker

slide 1
Tilføjet d. 06/10-2017

Pesticidet Chloridazon blev brugt ved blandt andet dyrkning af roer, rødbeder og løg indtil det blev udfaset i 1996.

AnalyTech Miljølaboratorium A/S har i en periode på godt 1 måned analyseret mere end 100 vandprøver fra vandværker i Danmark.

Analyserne omfatter:

1. Udgangsstoffet, Chloridazon

2. Første nedbrydningsprodukt, Desphenyl-chloridazon

3. Andet nedbrydningsprodukt, Methyl-desphenyl-chloridazon.

Analyseresultaterne viser, at i vandprøver, hvor Desphenyl-chloridazon kunne påvises,
er nedbrydningsproduktet Methyl-desphenyl- chloridazon også ofte påvist.
Med baggrund i, at der i vandprøver fra danske vandværker ofte findes begge
nedbrydningsprodukter af Chloridazon, har AnalyTech valgt at analysere for alle 3
stoffer:

1. Udgangsstoffet, Chloridazon

2. Første nedbrydningsprodukt, Desphenyl-chloridazon

3. Andet nedbrydningsprodukt, Methyl-desphenyl-chloridazon.

AnalyTech Miljølaboratorium A/S er akkrediteret af DANAK til at analysere for alle 3 stoffer.

Krav til analyse forventes at gælde fra d. 27. oktober i år.

Læs også

slide 1
Tilføjet d. 29/05-2017

Læsevejledning til analyseattest

Når en prøve er færdiganalyseret, vil du modtage en analyseattest. I denne vejledning kan du læse om betydningen af de forskellige analyser, der er foretaget.

slide 1
Tilføjet d. 02/05-2019

Analyse af Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTASS)

Analyse af drikkevand for nyt pesticidfund: Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTASS)

slide 1
Tilføjet d. 5/10-2015

AnalyTech Online Vandværker

Vi hjælper vandværker med at opfylde deres forpligtigelse til at informere forbrugerne om vandkvaliteten.