slide 1
Tilføjet d. 16/03-2020

Efterhånden som Corona-virus (COVID-19) spredes, mærker flere virksomheder desværre de konsekvenser, som følger af smittespredningen.

Hos AnalyTech er vi særdeles opmærksomme på den meget specielle situation vi har.

Vi ønsker derfor at informere om, hvad AnalyTech gør for at passe på vores kunder og ikke mindst vores medarbejdere.

Vi fortsætter de fleste af vores prøvetagninger, men er på opfordring fra Miljøstyrelsen nødt til at udsætte de prøvetagninger, hvor prøvetagerne kan komme i kontakt med andre mennesker. Dette kan udsætte prøvetagning i private hjem og på nogle virksomheder. Vi beder om forståelse for dette og forsikrer alle berørte om, at vi genoptager prøvetagningen snarest efter krisen.

Vi analyserer alle prøver, som kommer ind på laboratoriet og forventer at afrapportere rettidigt gennem hele perioden.

Det er lykkedes at flytte flere administrative opgaver, herunder bemanding af telefoner til hjemmearbejdspladser. Det mindre antal medarbejdere på arbejdspladsen sikrer en mindre risiko for smittespredning internt.

Vi fortsætter afhentning af prøver med ekstra fokus på hygiejnen. Hvis I som kunder har ændringer til afhentningsplaner så kontakt os endelig på lab@analytech.dk.

Vi reducerer al unødvendig mødeaktivitet og håber at kunder vil acceptere en telefonsamtale eller et videomøde som alternativ til et fysisk møde.

Vi takker for jeres forståelse. Hvis I har spørgsmål er I meget velkomne til at kontakte os på tlf. +45 98 19 39 00 eller e-mail: lab@analytech.dk.

Pas godt på hinanden.

Læs også

slide 1
Tilføjet d. 21/12-2015

Akkrediterede analyser af fødevarer, luft, vand og jord

Artikel om AnalyTech, virksomhedens målsætninger, ydelser og historie.

slide 1
Tilføjet d. 02/05-2019

Analyse af Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTASS)

Analyse af drikkevand for nyt pesticidfund: Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTASS)

slide 1
Tilføjet d. 12/05-2015

Fluorstoffer i drikkevand

PFAS-forbindelser (perfluorerede alkylsyreforbindelser) har i den seneste tid været i mediernes søgelys og Miljøstyrelsen er nu ved at udarbejde en ændring af drikkevandsbekendtgørelsen.